דורטומה - ספרים מומלצים, עכשיו במבצע! - תנאי שימוש

 
לגרום לדברים לקרות דיויד אלן
הקוסם מארץ עוץ ל פרנק באום שמעוני
 

הסוד רונדה בירן
 

איך לא למות דר מייקל גרגר
 
הקליקו לפרטים הקליקו לפרטים הקליקו לפרטים הקליקו לפרטים  
       
         
דף הבית >> תנאי שימוש
 

תקנון ותנאי שימוש באתר דורטומה ספרים טובים ועוד / Dor|tome e_Publishing
1.     כללי
1.1.           לתשומת לבך עליך לקרוא את תנאי תקנון זה להלן בטרם תמלא את טופס הרכישה. ע"י הקלקה על אופציית "אני מקבל" או "אני מסכים" או "המשך", כפי שתידרש, וכתוצאה מכך ביצוע רכישה באתר, אתה מאשר ומודה שקראת את תנאי תקנון השימוש באתר ("התקנון") ואת מדיניות הפרטיות שבאתר המשמשת חלק בלתי נפרד מתקנון זה, שהנך מבין את תוכנם ומסכים לכולם. אם אינך מסכים לתנאים שהותוו בתקנון ו/או במדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, צא מיד מדף זה ועצור את הליך הרכישה מבלי להשלים את שלב התשלום. למען הסר ספק, ביצוע רכישה כמוה כהסכמה מלאה לכלל תנאי התקנון וכלל תנאי מדיניות הפרטיות.

1.2.           אתר המסחר האלקטרוני של Dor|tome e-Publishing (להלן: "האתר" ו"המפעיל", בהתאמה), הינו חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

1.3.           האתר מתארח במערכת חברת sOptions LTD המפעילה את אתר www.livecity.co.il ולפיכך, תנאי השימוש באתר כפופים בנוסף לתנאי תקנון זה, גם לתנאי השימוש במערכת מפעילת הפלטפורמה.

1.4.           השימוש באתר ובתכנים שבו הינו (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא של המפעיל. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. המפעיל אינו מתחייב, כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת המפעיל בשום אופן.

2.     מגבלות לביצוע עסקה באתר
עסקה באתר, רשאי לבצע כל אדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת התאגדותו והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין) המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הנסלקות באתר והרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט אישי.

3.     פרטי משתמש ופרטיות
3.1.           בעת ביצוע עסקה באתר תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר.

3.2.           בביצוע עסקה הינך מצהיר ומתחייב, כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה והתחייבות, כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים. ביצוע עסקה על ידי תאגיד מהווה בנוסף הצהרה והתחייבות, כי מבצע העסקה מורשה על פי כל דין ועל פי מסמכי התאגדות של התאגיד להתקשר בעסקה עם המפעיל.

3.3.           המפעיל שומר לעצמו הזכות ע"פ דין, לשמור פרטים שיוזנו על ידך בממשק ההרשמה כאמור, למעט פרטי כרטיס האשראי שיוזנו בעת ביצוע הרכישה, לאחר ביצוע החיוב. אינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע עסקה באתר. למען הסר ספק, המפעיל ו/או כל מי מטעמו, אינם שומרים את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות המזמינים באתר וההזמנה נעשית בדף מאובטח המצוי בשרת חיצוני (redirect) של חברת טרנזילה בנוהל PCI המחמיר אשר אושר ע"י חברת ישראכרט בע"מ.

3.4.           בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר.

4.     תוכן דיגיטלי
4.1.           במקרה של הורדת תוכן דיגיטלי באמצעות האתר המפעיל מעניק לך רישיון לא בלעדי, בר ביטול להוריד ולעשות שימוש אישי, שאינו מסחרי (דהיינו שאינו לשם שכפול והפצה חוזרת של התוכן בין בתמורה ובין שלא בתמורה), בתוכן הדיגיטלי באופן בלעדי למטרות הורדה, גישה, קריאה ושימוש בתוכן הדיגיטלי למטרה שלשמה נמכר לך העתק ממנו, והכל בכפוף לתקנון ולתנאי שימוש אלה.

4.2.           המפעיל שומר לעצמו את הזכות לעדכן, לשנות, להסיר ו/או להתקין מחדש באופן אוטומטי את התכנים הדיגיטליים המוצעים להורדה באתר.

4.3.           לאחר אישור ביצוע הרכישה ע"י חברת האשראי, תישלח לכתובת הדוא"ל אשר מסרת בעת ביצוע ההזמנה, באופן אוטומטי, סיסמה ייחודית הדרושה לשם פתיחת הקובץ אשר רכשת. הנך מתחייב שלא להעביר סיסמא זו לכל צד שלישי ומתחייב, כי תשמור על סיסמא זו כעל מידע סודי השייך לך.

4.4.           המפעיל איננו אחראי לפגמים ו/או טעויות דפוס אשר קיימים בספר האלקטרוני. ייתכן שחלק מהספרים המוצעים להורדה באתר כוללים תיאורים ו/או תקצירים. תיאורים ו/או תקצירים אלו מסופקים לנוחיות המשתמשים, המפעיל אינו מתחייב או מציג שהתיאורים ו/או התקצירים המוצגים בו מדוייקים או שלמים.

5.     תשלום ואספקה
5.1.           התשלום עבור רכישת תוכן דיגיטלי באתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל,  כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. המפעיל לא יכבד כל אמצעי תשלום אחר, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת באתר ו/או תנאי שימוש אלו שונו ונוספו להם אמצעי תשלום נוספים.

5.2.           הנך מאשר, כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי באתר מתבצעת באמצעות חברת טרנזילה שרותי סליקה ו/או כל ספק אחר שייבחר על ידי המפעיל מעת לעת וכפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של ספק הסליקה.

5.3.           במידה ואינך מעוניין להזין את פרטי כרטיס האשראי באתר, יש באפשרותך ליצור קשר עם נציג טלפוני משירות הלקוחות של המפעיל כדי למסור את פרטי כרטיס האשראי בטלפון. על מנת לעשות זאת יש לבחור באופציית "תשלום טלפוני" בעמוד התשלום. המכירה תיחשב כעסקה שהושלמה רק לאחר שיווצר קשר בינך לבין הנציג ולאחר שיתקבלו כל הפרטים הנחוצים לצורך השלמת העסקה, לרבות אישור העסקה ע"י חברת האשראי שלך.

5.4.           החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והתוכן הדיגיטלי זמין במלאי וניתן לאספקה ללקוח. במידה והמוצר אינו במלאי לא תחוייב בגינו. המפעיל אינו מתחייב, כי כל המוצרים יהיו זמינים במלאי, בכל עת.

5.5.           המחירים באתר כוללים מע"מ על פי דיני ישראל. ככל שמוצר מסויים הוזמן על ידך לחו"ל, יתכן ויחולו עליו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומים אחרים במדינה אליו יסופק וכל הללו יחולו עליך בלבד ויתווספו למחיר המוצר והכל בהתאם להוראות כל דין במדינה אליה יסופק המוצר שהוזמן על ידך.

5.6.           המוצרים שבאתר, יסופקו ללקוח לאחר קבלת אישור חברת האשראי, כי החיוב בוצע בהצלחה. יחד עם זאת, ייתכן, כי הזמנות אשר תעשנה מחוץ לשעות העבודה הרגילות, תאושרנה ביום העסקים הבא או בתוך עד שלושה ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

5.7.           מוצרים אשר אינם בפורמט דיגיטלי, יסופקו, בכפוף ללוח הזמנים לאספקה המצוין מתחת לכל מוצר בעת רכישתו באתר, ככל האפשר ובכפוף לזמינות המוצרים במלאי ו/או אצל היצרן הישים.

6.     אחריות למוצרים הנמכרים באתר
האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות, ככל שקיימות למוצרים כאמור תעודות אחריות. במקרים בהם תתקבלנה תלונות, יפעל המפעיל מול הספקים בכדי לפתור תלונות אלו.

7.     ביטול עסקה
7.1.           ביטול עסקה אפשרי בכפוף להוראות הדין. ביטול עסקה לרכישת מוצר שאיננו דיגיטלי אפשרי עד לחלוף 24 שעות מקבלת המוצר ע"י הלקוח ובכפוף להחזרת המוצר לידי המפעיל, במצב חדש ותקין במידה ומדובר במוצר חדש שנרכש מן המפעיל או במצב כפי שהתקבל בידי הלקוח במידה ומדובר במוצר שאינו חדש שנרכש דרך אתר המפעיל.

7.2.           למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 14 ג(ד)(3) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, לא תתאפשר החזרה של תוכן דיגיטלי שהורד באמצעות האתר, אלא אם התברר שהוא פגום. כיוון שמדובר במוצרים בפורמט אלקטרוני (PDF), לאחר שליחת הסיסמא לפתיחת הקבצים שנרכשו על ידך, אליך, לא תהיה רשאי לבטל את העסקה לרכישתם בשום מקרה. הנך מאשר, כי ידוע לך שהתוכן הדיגיטלי שנרכש על ידך, ניתן לקריאה רק באמצעות תוכנת Acrobat reader® של חברת Adobe® (המופצת בחינם ברשת האינטרנט) ו/ או כל תוכנה מסוג דומה, ועל כן החזרה ו/או החלפה, למעט החלפה כתוצאה מפגם במסמך, שאושר על ידי המפעיל כפגם המזכה אותך לקבל העתק נוסף של התוכן הדיגיטלי שהורדת ללא תמורה נוספת, תחייב רכישה מחדש של התוכן הדיגיטלי, והנך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לתוכן הדיגיטלי שהיה שמור על אותו קורא ו/או עותק של אותו תוכן דיגיטלי שנשמר על מחשב מארח.

7.3.           המפעיל רשאי לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים: א) אם מסרת פרטים שגויים ו/או חסרים; (ב) במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה; (ג) אי תשלום ו/או אי קבלת אישור חברת האשראי לעסקה; (ד) המוצר אשר הוזמן איננו מצוי במלאי. בכל מקרה כאמור, יציג המפעיל ללקוח את סיבת הביטול, וישיב ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם.

7.4.           מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח במידה וקיימת אפשרות משלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, אשר יהיה רשאי לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

8.     אחריות המפעיל
8.1.           המפעיל לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם. במקרים בהם תתקבלנה תלונות, יפעל המפעיל מול הספקים ו/או היצרנים השונים, בכדי לפתור תלונות אלו, ככל שאלו הינן סבירות, אינן קנטרניות וניתנות לפתרון.

8.2.           האתר פועל ברשת האינטרנט ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. המפעיל אינו נותן כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או כי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה המארחת את אתר המפעיל, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, והמפעיל לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

8.3.           הינך משחרר בזאת את המפעיל מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

8.4.           רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המפעיל משתמש בהגנה הניתנת לו ע"י sOptions LTD מפעילת פלטפורמת המסחר האלקטרוני www.livevity.co.il בכדי לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע, כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. יתרה מכך, המפעיל אינו מתחייב שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המפעיל (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את המפעיל מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד המפעיל ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

8.5.           המפעיל אינו מתחייב, כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי. למען הסר ספק, פעולות הנעשות ע"י מפעילת פלטפורמת המסחר לרבות סגירת השירות או הקפאת האתר, אינן בשליטתו של המפעיל.

8.6.           מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת המפעיל, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי המפעיל להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין. החזר זה, יהווה הפיצוי הבלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור ולא תהיה לך כל תביעה אחרת כלפי המפעיל בקשר עם מקרים כאמור.

8.7.           במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאי המפעיל, אך לא חייב, לבטל עסקה.

8.8.           המפעיל שומר לעצמו הזכות למנוע פרסום באתר של כל תוכן שהוא, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, כל תוכן אשר יועלה לאתר ע"י משתמש, יהפוך להיות קניינו הבלעדי של המפעיל והוא יוכל לעשות בו כל שימוש כראות עיניו.

9.     קניין רוחני
9.1.           אתר זה מוגן תחת הדין במדינת ישראל והדין הבינלאומי ומלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, סימן מסחר, טקסט, עיצובי ספרים או תוכן דיגיטלי, וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הנם של המפעיל בלבד, ו/או ספקיו, ו/או שותפיו העסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של המפעיל, בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהמפעיל.

9.2.           אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר. אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של המפעיל בכתב ומראש. שמו של המפעיל, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) של המפעיל, הינם קניינו הבלעדי של המפעיל ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

9.3.           למען הסר ספק, האתר מכיל תכנים, לרבות תוכן דיגיטלי שמוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות. המשתמש אינו יכול לשנות, להסיר, למחוק, להגדיל, להוסיף, לפרסם, להעביר התוכן הדיגיטלי.

9.4.           בתנאי שימוש אלו - "תכני האתר" - כל המידע באתר ולרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים והערכות, והכל בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות המפעיל ובין אם הוא בבעלות צד שלישי, המאפשר למפעיל זכות שימוש בו.

9.5.           סימני המסחר באתר הם קניינו של המפעיל בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, שותפים עסקיים או ספקים - קניינם של הללו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

9.6.           למען הסר ספק, השימוש היחיד המותר לך לעשות בתוכן הדיגיטלי ו/או בתכניו של האתר, הינם בכפוף וע"פ המפורט בתנאי שימוש אלה.

10. קישורים
10.1.       המפעיל אינו מתחייב, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל בכל זמן נתון. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא יישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעיל אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר.

10.2.       האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות המתפרסמות על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעיל אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים.

11.  הפסקת שימוש ושיפוי
11.1.        המפעיל רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותך בשירותי האתר, במידה ולא תעמוד באחד מתנאי תקנון זה, או תפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP.

11.2.        היה ותפר אחד מתנאי תקנון זה ו/או הוראת כל דין, יהא המפעיל, לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמך והפרטים הידועים לו אודותיך, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי המפעיל, מנהליו ועובדיו בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.

11.3.        אתה תשפה את המפעיל, עובדיו, מנהליו ונושאי משרה בו, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

12. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לביצוע עסקאות באתר, לגלישה באתר, לתכני האתר ולכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

13. אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית"), כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

14. המפעיל שומר על זכותו לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר.

עדכון אחרון 07/11/2012
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[
אודות] [מדיניות פרטיות] [תנאי שימוש] [עזרה]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 [Top]  [Add to Favorites]  [Site Map]  


שירות לקוחות 03-7920100 דואל: info@dortome.com
מרכז לוגיסטי: אזה"ת כפר קאסם אצל ליאור שרף שיווק והפצה בע"מ
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 12964 הרצליה 4673327

 
לייבסיטי - בניית אתרים