דורטומה - ספרים מומלצים, עכשיו במבצע! - סטיאגרהה בדרום אפריקה / מוֹהַנְדַס קַרַמְצ'אנד גנדהי - פרקים ראשונים

 
לגרום לדברים לקרות דיויד אלן
הקוסם מארץ עוץ ל פרנק באום שמעוני
 

הסוד רונדה בירן
 

איך לא למות דר מייקל גרגר
 
הקליקו לפרטים הקליקו לפרטים הקליקו לפרטים הקליקו לפרטים  
       
         
דף הבית >> פרקים ראשונים >> סטיאגרהה בדרום אפריקה / מוֹהַנְדַס קַרַמְצ'אנד גנדהי - פרקים ראשונים
 
הקדמה 1924.

מאבק הסַטְיַאגְרַהָה ההודי בדרום אפריקה נמשך שמונה שנים, וזה ההקשר שבו הומצא המונח סטיאגרהה ונכנס לשימוש. זה זמן רב אני משתוקק לכתוב את תולדותיו של אותו מאבק. יש דברים שאיש מלבדי לא יוכל לכתוב. רק הגנרל המנהל את המערכה יודע מהי מטרתו של כל צעד, ומאחר שזה היה הניסיון הראשון ליישום פוליטי של עקרון הסטיאגרהה בקנה מידה נרחב, ראוי שהציבור יהיה מודע למהלך התפתחותו.
כיום נהנית הסטיאגרהה בהודו משדה פעולה נרחב. התחוללה כאן סדרה בלתי–נמנעת של מאבקים, שתחילתה בסוגיה המקומית של המכס בוִירַמְגַם.
היה זה בהאי מוטילאל, אותו חייט טוב לב מוואדואן, שעניין אותי לראשונה בסוגיית וירמגם. השנה היתה 1915, וזה עתה הגעתי מאנגליה ונסעתי במחלקה השלישית ברכבת לסאוראשטרה. בתחנת ואדואן ניגש אלי מוטילאל, ועמו כמה אנשים. הוא הסביר לי בקצרה את הקשיים שמהם סובלים אנשי וירמגם, ואמר:
"אנא עשה משהו שישים סוף לקללה זו. בכך תעשה שירות גדול לסאוראשטרה, ארץ מולדתך."
חמלה ותקיפות שימשו בערבוביה במבט שבעיניו.
"האם אתם מוכנים להיאסר?" שאלתי.
"אנחנו מוכנים לצעוד אל הגרדום." 
"אסתפק במאסר," אמרתי. "אך אל תשאירו אותי לבד במערכה."
"ימים יגידו," אמר מוטילאל.
הגעתי לראג'קוט, אספתי מידע מפורט והתחלתי להתכתב עם הממשלה. בנאומים בבאגאסרה ובמקומות אחרים שתלתי רמזים לעם, שעליו להתכונן לנקוט סטיאגרהה בווירמגם במקרה הצורך. הבולשת הביאה את הנאומים האלה לידיעת הממשלה, ובכך עשתה שירות לממשלה וגם, מבלי להתכוון לכך, לעם. לבסוף שוחחתי על כך עם הלורד צֶ'לְמְסְפוֹרד. הוא הבטיח לבטל את קו המכס ועמד בדיבורו. אני יודע שגם אחרים ניסו להשיג זאת, ואין לי ספק שהאפשרות שננקוט סטיאגרהה הכריעה את הכף לטובה
אחר כך בא תורו של חוק ההגירה. מאמצים כבירים הושקעו במערכה על ביטולו של הסדר הכבילה, שאיפשר את החזקתם של עובדי חוזה. הציבור מחה בהמוניו. בכינוס בבומביי נקב31 במאי 1917 כתאריך אחרון לביטול כבילת העובדים, ואין זה המקום להסביר כיצד נבחר דווקא אותו תאריך. משלחת נשים עתרה בנושא למשנה למלך. איני יכול שלא להזכיר כאן את שמה של האחות אצילת הנפש, הגב' ג'איג'י פטיט. למעשה, היא שארגנה את המשלחת. גם כאן הצלחנו, כיוון שהיינו מוכנים לסטיאגרהה, אך חשוב לזכור שבמקרה זה נדרשה גם מחאה ציבורית. ביטול ההסדר הכובל היה חשוב הרבה יותר מביטולו של קו המכס בווירמגם. הלורד צ'למספורד שגה כמה פעמים, והמשגה הראשון שלו היה חקיקתו של חוק רוֹלט, אך למרות זאת הוא היה, לדעתי, שליט חכם. עם זאת, אפילו המשנה למלך יתקשה לחמוק, לאורך זמן, מהשפעתם של פקידי השירות הציבורי
המאבק השלישי בסדרה היה המאבק בצ'אמפאראן, שאת תולדותיו כתב בפרוטרוט ראג'נדרה באבו. כאן לא היה די בנכונות, ונדרשנו לנקוט סטיאגרהה בפועל, שכן מנגד ניצבו אינטרסים כבדי משקל. אנשי צ'אמפאראן גילו איפוק ראוי לציון, ומנהיגיהם היו חפים מאלימות במחשבתם, בדבריהם ובמעשיהם. כך אירע שעוול עתיק יומין זה הגיע אל קצו תוך שישה חודשים
הרביעי היה מאבקם של פועלי בתי החרושת באַהְמֵדאַבָּד, מאבק שתולדותיו חקוקים בזיכרונה של גוג'ראט. כמה שלווים היו הפועלים! ובנוגע למנהיגים ודאי לא אוכל להוסיף דבר. עם זאת עלי לציין שלדעתי, הניצחון שהושג במקרה זה לא היה טהור לחלוטין, שכן הצום שעליו נאלצתי להכריז כדי לחזק את נחישותם של הפועלים הִפעיל לחץ עקיף על בעלי בתי החרושת. הצום השפיע עליהם גם בשל הידידוּת ששררה ביני ובינם. ואף על פי כן לִקחוֹ של המאבק ברור: אם ישאו הפועלים את נס מאבקם בשלווה, סופם שינצחו ואף יזכו גם באהדת אדוניהם.פועלי אהמדאבד לא זכו באהדת אדוניהם מפני שלא היו תמימים במחשבתם, בדבריהם ובמעשיהם. לזכותם ייאמר שבמעשיהם הם היו לא–אלימים.
המאבק החמישי התרחש בקהדה. במקרה זה לא אוכל לומר שכל המנהיגים המקומיים של קבוצות הסטיאגרהה דבקו באמת הטהורה. על השלום הם שמרו, אך אי–אלימותם של האיכרים, כמו זו של הפועלים, נשמרה רק על פני השטח. לכן יצאנו מהמאבק ללא שום הישג ממשי. בקרב העם אמנם חלה התעוררות, אך קהדה לא הבינה עד תומו את לקח האי–אלימות והפועלים לא הבינו מהו שלום של אמת. לכן נגזר על העם לסבול. בזמן הסטיאגרהה נגד חוק רולט נאלצתי להודות בטעותי בהימלאיה, לצום ולהזמין אחרים להצטרף אלי.
המאבק השישי היה קשור בחוק רוֹלט. שם צפו חסרונותינו העמוקים אל פני השטח, אך היסוד הראשוני הונח היטב. הודינו בכל חסרונותינו וכיפרנו עליהם. חוק רולט הנורא היה לאות מתה מיד עם פרסומו, ואף בוטל לבסוף. המאבק לימד אותנו לקח חשוב.
המאבק השביעי ניטש על תיקון עוולות ח'ילאפאת והפנג'אב ועל הסואראג'. מאבק זה עודנו בעיצומו. איש לא יוכל לערער את ביטחוני בכך שאם סטיאגרהי אחד בלבד יחזיק מעמד עד הסוף ־ הניצחון מובטח.
המאבק הנוכחי הוא מאבק גדול מהחיים. תיארתי כבר כיצד התכוננו לקראתו מבלי דעת. כאשר התחלתי לטפל בשאלת וירמגם לא יכולתי לתאר לעצמי אילו קרבות אחרים עוד נכונו לי, ואף על וירמגם לא ידעתי דבר בעת ששהיתי בדרום אפריקה. זהו יופיה של הסטיאגרהה ־ היא מופיעה מאליה; אין צורך לצאת ולתור אחריה. זוהי סגולה הגלומה בעיקרון עצמו. הדהרמה–יודהא שבו אין סודות, שבו אין מחבוא לעורמה ומסתור לשקר, מופיע מבלי שנבקשו; האדם האדוק מוכן לקראתו תמיד. מאבק שמצריך תכנון אינו מלחמת צדק. במלחמת צדק אדריכל המערכות ומצביא הצבאות הוא האל בכבודו ובעצמו. לדהרמה–יודהא אפשר לצאת רק בשם האל; רק כאשר חש הסטיאגרהי חסר אונים, רק כשתש כוחו והאפֵלה סוגרת עליו, רק אז נחלץ האל לעזרתו. האל מסייע בידינו כאשר אנו חשים עצמנו נחותים מן האבק שתחת רגלינו.רק לחלש ולחסר הישע מובטח הסעד האלוהי. את האמת הזאת טרם מימשנו, ואני מאמין כי סיפור תולדות הסטיאגרהה בדרום אפריקה עשוי לסייע לנו בכך.
הקורא ימצא ודאי מקבילות דרום–אפריקאיות לכל מה שעברנו עד שלב זה במאבק הנוכחי.מסיפור המעשה הוא יבין גם כי אין כל מקום לייאוש אף שהמאבק טרם הסתיים. התנאי היחיד לניצחון הוא דבקות עיקשת בתוכניתנו.
את ההקדמה הזאת אני כותב בג'והו. את שלושים הפרקים הראשונים של הספר כתבתי בבית הכלא ביראבְדה. שְרי (כינוי כבוד הינדי) אינדוּלאל יאגניק הטוב כתב את הדברים שהקראתי לו.את הפרקים הנוספים אני מתכוון לכתוב בהמשך. בבית הכלא לא היו בידי ספרי יעץ, ואין בכוונתי לנסות להשיגם כאן. אין בכוונתי לכתוב ספר היסטוריה סדור ומפורט, והזמן הדרוש לכך אינו בידי. חפצי היחיד הוא שספר זה יסייע לנו במאבקנו הנוכחי וישמש בעתיד מדריך להיסטוריונים. אף שאני כותב ללא עזרתם של ספרי יעץ, אבקש מן הקורא שלא להניח כי חלק מן הפרטים כאן אינם מדויקים או כי הגזמתי בנקודה זו או אחרת.
 
מ' ק' גנדהי
ג'והו
רח' 1980 פאלגון ואדי 13
2 באפריל 1924 
 

פרק 1 - גיאורגפיה
 
אפריקה היא אחת היבשות הגדולות בעולם. הודו, כך אומרים, אינה ארץ אלא יבשת, אך מבחינת שִׁטחה אפשר היה לחצוב מתוך אפריקה את הודו ארבע או חמש פעמים. אפריקה, כמו הודו, היא חצי אי, ולכן דרום אפריקה מוקפת בים מרוב עבריה. ישנה סברה שאפריקה היא המקום החם ביותר עלי אדמות, ובמובן מסוים הדבר נכון. תושבי הודו יתקשו לדמיין את החום בארצות אפריקה הממוקמות בקרבת קו המשווה, העובר דרך מרכזה של אפריקה, אם כי אפשר לקבל רמז מן החום שאנו חשים בקצה הדרומי של הודו
בדרום אפריקה, הרחוקה מרחק רב מקו המשווה, האקלים שונה. בחלקים רבים שלה שורר אקלים ממוזג, שהינו נוח למתיישבים אירופאים, שעבורם ההתיישבות בהודו היא כמעט בלתי–אפשרית. בדרום אפריקה ישנם חבלי ארץ גבוהים, אך הם אינם נישאים לגובהה של טיבט ־ בין שלושת אלפים וחמשת אלפים מטרים. אי לכך, האקלים יבש וקר דיו כדי להיות נסבל, וכמה מקומות בדרום אפריקה נודעים כאתרי מרפא לחולי שחפת. אחד האתרים האלה הוא יוהנסבורג, עיר הפז של דרום אפריקה. לפני יובל בלבד היה זה שטח שומם, שבו רק עשבים יבשים, אך בעקבות גילויָם של מרבצי הזהב החלו הבתים להיבנות זה אחרי זה, כבמטה קסם, והיום ניצבים שם בניינים רבים, נאים וחשובים. עשירי העיר השיגו להם עצים מהאזורים הפורים יותר בדרום אפריקה ומאירופה, במחיר העולה על לירה שטרלינג לעץ, ונטעו אותם במקום. נוסע שאינו מכיר את תולדות המקום עשוי לחשוב בטעות שעצים אלה עמדו שם מאז ומתמיד.
אינני מתכוון לתאר את כל חלקיה של דרום אפריקה; אגביל את עצמי רק לאלו הקשורים בענייננו. חלק מדרום אפריקה נשלט בידי הפורטוגלים וחלק בידי הבריטים. החלק שבו שולטים הפורטוגלים מכונה מפרץ דלגואה, וזהו הנמל הדרום–אפריקאי הראשון שבו עוצרות ספינות הקיטור הבאות מהודו. אם נמשיך דרומה משם נגיע אל המושבה הבריטית הראשונה: נטאל. נמלהּ הראשי קרוי פורט נטאל, אך אנו מכירים אותו בשם שבו נודעה העיר בכל דרום אפריקה ־ דרבן. דרבן היא העיר הגדולה ביותר בנטאל. בירת המושבה היא פִּיטֶרמַרִיצבּוּרג, השוכנת כמאה קילומטרים מדרבן לכיוון פנים הארץ, וגובהה כשבע מאות מטרים מעל פני הים. אקלימה של דרבן מזכיר את זה של בומביי, אם כי הוא קריר יותר. אם נמשיך מנטאל לפנים הארץ נגיע אל אזור טְרַנְסְוַאל, שמכרותיו מספקים לעולם את מרב זהבו. לפני כמה שנים התגלו שם גם מרבצי יהלומים, ובאחד מהם נמצא היהלום הגדול בעולם. ה"קאלינן", שנקרא על שמו של בעל המכרה. הוא שוקל יותר משלושת אלפים קראט, או שמונה מאות גרם. לשם השוואה, ה"קוהינור" שוקל בימינו כמאה קראט וה"אורלוף", אחד מיהלומי הכתר של רוסיה, כמאתיים.
יוהנסבורג אמנם משמשת מרכז של תעשיית כריית הזהב, ומוקפת מכרות יהלומים, אך היא אינה בירתה הרשמית של טרנסוואל. הבירה היא פְּרֶטוֹריה, השוכנת כ-57 קילומטרים מיוהנסבורג. בפרטוריה אפשר למצוא בעיקר פקידים ופוליטיקאים ואת האוכלוסייה שאלה מביאים עמם. אי לכך מדובר במקום שקט למדי, בניגוד ליוהנסבורג ההומה. למבקר מפרטוריה תיראה יוהנסבורג כפי שבומביי הסואנת נראית לתושב של כפר שקט או עיירה קטנה בהודו. לא נפריז אם נאמר שנדמה כי אזרחי יוהנסבורג אינם הולכים, אלא רצים. לאיש אין פנאי להביט בזולתו וכל אחד שקוע, כך נראה, במירוץ לצבירתו של עושר רב ככל האפשר בזמן הקצר ביותר! אם נעזוב את טרנסוואל ונמשיך במסענו אל פנים הארץ, נגיע אל מדינת אורנג' החופשית, או אורנג'יה. בירתה היא בלומפונטיין, עיירה קטנה ושקטה מאוד. באורנג'יה אין מכרות כמו אלו שבטרנסוואל. נסיעה של כמה שעות מכאן תביא אותנו אל גבול מושבת הכף, הגדולה מבין מושבות דרום אפריקה. בירתה, קייפטאון, יושבת על כף התקווה הטובה, שקיבל את שמו מפי יוחנן מלך פורטוגל, אשר קיווה כי גילויה יעניק לבני עמו דרך חדשה ומהירה יותר להודו, מחוז חפצם העילאי של יורדי הים באותם ימים.
מלבד ארבע המושבות הבריטיות הראשיות הללו ישנן כמה טריטוריות המצויות תחת "הגנה" בריטית, ושתושביהן הגיעו אליהן טרם הופעתם של אירופאים באזור.
התעשייה העיקרית של דרום אפריקה היא החקלאות, ההולמת אותה. כמה מחלקי הארץ נאים ופורים. הדגן העיקרי הוא התירס, המספק לתושביה השחורים של דרום אפריקה את מזונם העיקרי וגידולו אינו מצריך עמל רב. חבלים אחדים מניבים גם חיטה
דרום אפריקה ידועה בפירותיה. בנטאל גדלים מינים רבים ומצוינים של בננה, פפאיה ואננס, המצויים בשפע כזה שגם העניים ביותר נהנים מטעמם. בנטאל, כמו גם במושבות אחרות, גדלים תפוזים, אפרסקים ומִשמשים בשפע כה רב, שאלפים משיגים אותם באזורי הכפר ללא תשלום. מושבת הכף היא ארץ הענבים והשזיפים. קשה למצוא במקומות אחרים ענבים כה יפים, ובעונתם הם זולים כל כך, עד שגם העני יוכל למלא בהם את כרסו. במקומות שבהם יושבים הודים חייב להימצא גם המנגו. ההודים שתלו בדרום אפריקה את עץ המנגו, ומאז אפשר להשיג גם פירות אלה בשפע. כמה מזני הארץ משתווים למנגואים הטובים ביותר בבומביי. גם ירקות גדלים בחלקים נרחבים של הארץ הפורייה הזאת ואפשר לומר שההודים, העורגים אל טעמי הבית, מגדלים שם כמעט את כל ירקותיה של הודו.
גם הבקר גדל שם בשפע. הפרות והשוורים חזקים יותר מאלה ההודים, ובנויים טוב יותר. בהודו, המתהדרת בהגנה על הפרה, פגשתי פרות רזות ושוורים שהיו כחושים לא פחות מבני האדם שסביבם, והמראה עורר בי לא פעם בושה גדולה. את דרום אפריקה תרתי לאורכה ולרוחבה בעיניים פקוחות, ואינני זוכר שראיתי אי פעם פר רזה או פרה כחושה.
הטבע, שהרעיף על הארץ הזאת ברכות רבות, לא שכח להוסיף לה נוף יפהפה. נופה של דרבן נחשב יפה מאוד, אך זה של קייפטאון עולה עליו. העיר שוכנת למרגלותיו של הר השולחן, שאינו גבוה ואינו נמוך מדי. גבירה מוכשרת, האוהבת את דרום אפריקה, כותבת בשירה היפה שמראה ההר עורר בה תחושת פליאה שלא ידעה מעולם. ייתכן שזו הגזמה, כפי שאני אכן סבור, אך אחת מטענותיה נכונה בעיני. היא אומרת שהר השולחן ניצב כידיד לצדם של אזרחי העיר. כיוון שאינו גבוה מדי הוא אינו מעורר יראה. אין הוא כופה על האנשים לעובדו ממרחק רב, אלא מזמינם לבנות עליו את בתיהם. ומאחר שהוא נושק לשפת הים, הים תמיד רוחץ את רגליו במימיו הזכים. צעירים וזקנים, גברים ונשים, הולכים על ההר ללא מורא לאורכו ולרוחבו, ואלפי קולות מהדהדים סביבו מדי יום. עציו הגבוהים ופרחיו ענוגי הניחוח ומרובי הגוונים מעניקים להר קסם רב, ולעולם לא נמאס למטייל לצפות בו או לטייל במדרונותיו.
דרום אפריקה אינה מתנאה בנהרות כבירים כמו הגנגס או האינדוס. הנהרות המעטים שם קטנים יחסית. מימיהם אינם מגיעים לכל מקום, ולא ניתן לחצוב תעלות אל הרמות הגבוהות. וכיצד יהיו תעלות בהיעדרם של נהרות גדולים? בכל מקום שבו חסרים מים על פני השטח בדרום אפריקה נחפרות בארות ארטזיות, והמים הנחוצים להשקיית השדות מוּעלים אל פני השטח באמצעות טחנות רוח ומנועי קיטור
הממשלה מספקת תמריצים רבים לחקלאות: היא שולחת מומחים לייעץ למגדלים, מטפחת חווֹת לדוגמה, שבהן נערכים ניסויים לטובתם, מספקת להם בקר וזרעים טובים, וחופרת בארות ארטזיות שעליהן היא גובה מחיר סמלי, ובתשלומים. בנוסף לכך מותחת הממשלה גדרות תיל כדי להגן על השדות.
דרום אפריקה שוכנת מדרום לקו המשווה, והודו מצפון לקו, ולכן שוררים תנאי אקלים הפוכים בשני האזורים. סדר העונות הפוך: למשל, בזמן הקיץ שלנו שרויה דרום אפריקה בחורף. הגשם פתאומי ולא סדיר. כמות המשקעים השנתית אינה עולה, בדרך כלל, על חמישים סנטימטרים.
סטיאגרהה בדרום אפריקה גנדהי
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[
אודות] [מדיניות פרטיות] [תנאי שימוש] [עזרה]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 [Top]  [Add to Favorites]  [Site Map]  


שירות לקוחות 03-7920100 דואל: info@dortome.com
מרכז לוגיסטי: אזה"ת כפר קאסם אצל ליאור שרף שיווק והפצה בע"מ
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 12964 הרצליה 4673327

 
לייבסיטי - בניית אתרים